Grytestranda Friskule SA

Friluftsliv, fysisk aktivitet og læring
 Tema:
Hage

Litt om oss

Grytestranda Friskule SA er ein privatskule lokalisert til Grytastranda i Haram Kommune. Skulen har elevar fra 1. til 7. klasse samt SFO-tilbod. Skuleåret 2016/2017 vert det 42 elevar, der dei fleste er frå Grytastranda skulekrins. Vi har også elevar frå andre skulekrinsar i Haram.

Det er 5 lærarar, 2 assistentar og 1 reinhaldar tilsette på skulen. Vi driv etter Motessori-metoden, og har eit stort fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet. Gjersetdalen Villmarksområdet blir brukt i den forbindelse.

Sjå korleis vi har det!